Abstract

Abstract

Untitled (Horse). Illustration from Explodity (1913)
Olga Vladimirovna Rozanova
Ontwerp voor ex libris van D.J. Goedkoop (1874)
Carel Adolph Lion Cachet
Bandontwerp voor; L’art hollandais à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 1925 (1925)
Carel Adolph Lion Cachet
Group IX,SUW, The Swan, No. 1 (1915)
Hilma af Klint
Ontwerp voor raam in het Noordertransept in de Dom te Utrecht 28
Richard Nicolaüs Roland Holst
Artichoke (1915)
Reijer Stolk